Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla całkowicie nowych, początkujących użytkowników programu Lightroom. Na szkoleniu korzystamy z materiałów autorstwa Tomasza Zienkiewicza - Zieniu.pl. Materiał szkoleniowy na bierząco jest utrwalany poprzez powtarzanie czynności na własnych komputerach pod okiem osoby prowadzącej szkolenie. Uczestnik w celu lepszej nauki powinien posiadać swój komputer z zainstalowanym programem Lightroom.

Czego nauczy się uczestnik na naszym szkoleniu Lightroom podstawowy?

- pozna interfejs programu

- dowie się, jak wykorzystać program do katologowania i prawidłowego tagowania zdjęć

- nauczy się jak organizować biblioteki swoich zdjęć

- jak pracować na 2 komputerach z jednym kontem Adobe

- jak prawidłowo zadbać o back up zdjęć

- kolekcje - do czego się przydają

- jak importować zdjęcia do biblioteki, na co zwracać uwagę

- jakie są skróry klawiaturowe w programie Lightroom

- selekcja zdjęć - sposób wyświetlania kilku podobnych zdjęć jednocześnie i wybór najlepszego

- jak robić rating zdjęć i później go wykorzystywać

- czym jest Quick Develop - szybka poprawki już na etapie selekcji

- jak kadrować zdjęcie

- czym jest zasada trójpodziału kadru

- czym są i gdzie się znajdują tzw, mocne punkty

- jakie są rodzaje filtrów i do czego one służą

- jak eksportować zdjęcia do różnych celów

- jak dodawać znak wodny

- czym są i jak tworzyć presety eksportu

Harmonogram:

1 h - Wstęp do Lightrooma. Czym jest? Omówienie interfejsu i budowy

1/2 h - Import zdjęć

1 h - Tworzenie biblioteki, kolekcji, rating i tagowanie

1/2 h - Back Up

1 h - Selekcja zdjęć

1/2 h - Przerwa obiadowa

1 h - Kadrowanie zdjęcia

1/2 h - Filtry

1,5 h - Publikacja. Przestrzenie barwne, znak wodny, rozdzielczość, presety eksportu

1h - Podsumowanie

1/2h - Egzamin

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbywa się w naszej siedzibie (chyba że zaznaczono inaczej).